projekty

Oferta usług dla klientów korporacyjnych

Naszym klientom doradzamy w wyborze najbardziej optymalnej formy prowadzenia działalności oraz pomagamy w tworzeniu i zakładaniu spółek. Tworzymy projekty umów, statutów, regulaminów oraz innych dokumentów niezbędnych przy rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Następnie jesteśmy z naszymi klientami na każdym etapie ich działalności, służąc swoją wiedzą i fachowym doradztwem – uczestniczymy w tworzeniu dokumentacji z posiedzeń, negocjacjach, przekształceniach, restrukturyzacji czy likwidacji. Jesteśmy nie tylko reprezentantami prawnymi naszych klientów, lecz także opiniujemy, doradzamy i weryfikujemy wszelkie czynności prawne z ich udziałem.

Oferujemy usługi prawne:

Prawo nieruchomości: audyty prawne nieruchomości, pomoc prawna w negocjacjach dotyczących kupna/sprzedaży nieruchomości, obsługa finansowania inwestycji (umowy z bankami, emisje obligacji, umowy z funduszami), umowy najmu i dzierżawy; mamy duże doświadczenie przy obsłudze projektów typu Build To Suit;

Prawo budowlane i obsługa procesu inwestycyjnego: projekty i negocjacje umów deweloperskich i podwykonawczych, roszczenia gwarancyjne, postępowania administracyjne w sprawie warunków zabudowy, pozwolenia na budowę i użytkowanie, obsługa procesu zarządzania nieruchomością;

Prawo pracy: projekty i negocjacje umów o pracę i kontraktów menadżerskich, optymalizacje podatkowe zatrudnienia, rozwiązywanie umów o pracę, zwolnienia grupowe, sprawy sądowe, układy zbiorowe pracy i relacje ze związkami zawodowymi;

Sprawy korporacyjne: prowadzenie i udział w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy, projekty i zmiany umów spółki, reprezentacja w KRS (zakładanie, likwidacja, zmiany), upadłości, optymalizacje podatkowe;

Prawo podatkowe: bieżące doradztwo w sprawach podatkowych (VAT, CIT, PIT), reprezentacja w postępowaniach podatkowych i karno-skarbowych, optymalizacje podatkowe;

Prawo własności przemysłowej: rejestracja znaków towarowych, umowy dotyczące praw autorskich i patentów, postępowania sądowe.

Znaki towarowe: Nasza kancelaria oferuje usługi w zakresie zgłoszenia i ochrony znaków towarowych. W ramach standardowego zlecenia wykonujemy badanie zdolności rejestrowej danego znaku a następnie składamy wniosek o rejestrację w polskim Urzędzie Patentowym RP oraz ewentualnie we wspólnotowym Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej. Zajmujemy się również wszelkimi postępowaniami w razie naruszenia prawa ochronnego do znaku towarowego oraz czynów nieuczciwej konkurencji: sporządzamy wezwania do usunięcia naruszeń, prowadzimy postępowania sądowe, prowadzimy postępowania karne (w tym opracowujemy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa).

Prowadzimy pełną obsługę prawną w języku polskim i angielskim.
Na życzenie przedstawiamy referencje od dotychczasowych klientów.

Kancelaria Adwokacka
adw. Piotr Wierciński


członek Izby Adwokackiej
w Warszawie

ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa

Kontakt

tel.: +48 22 636 03 63
kom.: +48 691 34 14 81
fax. +48 22 636 03 63
email: